product
product
Sanji BentoCƠM TRẮNG NHẬT THÊM

15.000 ₫

Số lượng

Thông tin sản phẩmCơm trắng Nhật thêm Japanese white riceCơm trắng Nhật thêm Japanese white rice